เต็นท์รถ เต็นท์รถรุ่งทวียนตกิจ (เต้นท์ สมศักดิ์) กรุงเทพมหานคร