รุ่นรถยนต์ คอนเวิร์ทเทเบิล ราคากลาง ราคารถใหม่ : Q4Car