ขับท่องเที่ยวพร้อมทดสอบสมรรถนะ-Suzuki-Swift-Energy-Green-บนเส้นทาง-หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง-ต้อนรับ-AEC