เตรียมจ่ายเพิ่ม-ค่าทางด่วน-2-เส้นนี้-จ่อปรับขึ้นราคา-50-เปอร์เซ็นต์