หรูหราแบบไทย-Rolls-Royce-สร้างสรรค์ยนตรกรรมบีสโป๊กโชว์ความเป็นไทย-พร้อมเปิดตัวในชื่อรุ่น-“คชมงคล”